Montavimas

Montuojame inžinerines sistemas gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose (taip pat kultūros paveldo statiniuose). Taip pat tiesiame lauko dujotiekio, šilumos tiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus.